Loading...
Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulvarı Next Level  3A Kat:4 No:10 Çankaya/Ankara
Adres Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulvarı Next Level 3A Kat:4 No:10 Çankaya/Ankara
Gözde Güzin Erol Hukuk Bürosu

Ankara Gayrimenkul Avukatı

Ankara'da gayrimenkul hukuku konusunda Ankara Gayrimenkul Avukatı, Ankara En İyi Gayrimenkul Avukatı, Ankara Gayrimenkul Avukatları arayanlara Avukat Gözde Güzin Erol Hukuk Bürosu olarak hizmet veriyoruz.

Gayrimenkul ve inşaat hukuku içerisinde birçok detay barından ve istisnaları olan geniş bir hukuki daldır. Bu dalda uzmanlaşan avukatlara ise gayrimenkul avukatı denmektedir. Hem Medenî Hukuk’un; mülkiyet, kadastro, rehin, ipotek işlem ve ihtilâflarını; hem de yabancı yatırımcı ve bireyler için gayrimenkul edinim şekillerini belirlemektedir. Gözde Güzin Erol Hukuk bürosu olarak uzman inşaat ve gayrimenkul avukatı ekibimizle gayrimenkul ve inşaat hukuku alanında verdiğimiz hizmetler:

Ankara Gayrimenkul İnşaat Avukatı Dava Vekilliği Hizmetleri

Taşınmaz tazminatı davaları
Müdahalenin men-i davaları
İrtifak haklarının kurulmasına ilişkin davalar
İstihkak davaları
Ortaklığın giderilmesi davaları
İpotek davaları
Kamulaştırma davaları
Tapu iptal ve tescil davaları
Kira bedeli tespit davaları
Tahliye davaları
Şüfa davaları
Kat mülkiyeti uyuşmazlıkları
Kişiler arasındaki dava takibi
Tapu kayıt hatalarının düzeltilmesi
İnşaat Gayrimenkul Avukatı Danışmanlık Hizmetleri
Gayrimenkul finansmanı danışmanlığı
Gayrimenkul değerleme hizmeti
Alım - satım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin denetlenmesi, düzenlenmesi
Gayrimenkul satış ve kiralama
Yabancıların gayrimenkul edinme işlemleri için hukuki danışmanlık
Gayrimenkulün kira ödemelerinin aylık takibi, emlak ve kira geliri bakımından yıllık takipleri
İpotek sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
İpotek ve rehin tesisi işlemleri
İnşaat sözleşmelerinin hazırlanması
Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması
Kira sözleşmelerinin denetlenmesi
Kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar için danışmanlık
Tapu işlemleri
Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi
Satın alma vekilliği ve aracılık hizmetleri
Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere alım-satım analizleri
Yazılı ve sözlü danışmanlık

Hukuki danışmanlık alarak ileride meydana gelebilecek ciddi sıkıntıların önüne geçebilir, yapmanız gerekenleri öğrenebilirsiniz. Ayrıca Hukuk bürosu gayrimenkul avukatları olarak sizlere taşınmaz malların alım satımından yabancıların mülk edinmesine kadar Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku’nun kapsadığı hizmetleri veriyoruz. Yukarıda kısaca belittiğimiz açıklamalardan sonra gayrimenkul ve inşaat avukatı arıyorum diyorsanız Ankara genelinde hizmet veren avukatlarımıza iletişim sayfamızdaki telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.

En İyi Gayrimenkul Avukatı Ankara

Gayrimenkul hukuku, taşınmaz mallar üzerinden meydana gelebilecek uyuşmazlıkları engelleyen ve taşınmaz mallar üzerindeki hakları belirleyen hukuka denir. Gayrimenkul hukuku geniş kapsamlı bir hukuk dalı olduğu için mutlaka özel eğitim almış avukatlardan bu konuda yardım alınması gerekir. Tapu işlemleri, kira sözleşmeleri gibi konular bunlardan doğan problemleri gayrimenkul hukukunun kapsamındadır. 4721 sayılı Türk medeni kanunun 4. Kitabında düzenlenmiştir. 

Gayrimenkul Hukuku Nedir?

Gayrimenkul hukuku tüm taşınmaz konuları da ele almaktadır. Gayrimenkul alanında meydana gelen uyuşmazlıkları çözmek ve açıklığa kavuşturmak için işinde uzman bir avukatla hareket etmek gerekir. 


Ankara Gayrimenkul avukatları;

Kamulaştırma davaları,
Tapu ve tescil davaları
Kira sözleşmeleri,
İnşaat sözleşmesi,
Bina yönetim sözleşmesi,
Proje yönetim sözleşmesi,
Genel emlak hukuku,
Kat irtifakı sözleşmesi,
Ortaklığın iptali davaları,
Alışveriş merkezlerinin yönetim sözleşmeleri
Gibi tüm alanlara gayrimenkul avukatları sahiptirler.

Gayrimenkul Hukuku Hangi Alanları Kapsar?

Gayrimenkul hukuku birçok hukuk dalının alt dalını kapsamaktadır. İrtifak hakkının kurulmasının yanı sıra ön alım davaları, kamulaştırma ve istihkak davaları da bu kapsamda değerlendirilmektedir. Bunların dışında gayrimenkul hukuku, el atmanın engellenmesi, izale-i şüyu, ipotek uyuşmazlığı davaları da bu davalar arasında yer almaktadır. Kira bedellerinin tespit edilmesi tahliye davaları da yetkili alandır. Tapu davaları, iptal veya tescil, kayıt düzeltme şeklinde olabilir.

Tapu Davaları

Tapu davası genellikle gayrimenkul hukuk kapsamında veya alanında yer alan taşınmazlar ile ilgili konulardan bir tanesi ve en çok konu olan davaların başında tapu davası gelmektedir. Tapu tescili ve tapu iptali gibi davaları kapsar. Hukuka aykırı düzeltilmesi gereken şeyler varsa yaşanılan mağduriyetleri ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Tapu davaları Asliye hukuk mahkemelerinin görev alanında bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu yerde ki mahkemeye başvurarak tapu davası tapu avukatı ile vekâlet verilerek yürütülebilir.

İnşaat Sözleşmesi

Arsa sahibi ile müteahhit arasında arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, arsa sahibinin kendisine devredeceği belli bir arsa payı veya daireye karşılık müteahhidin kendi malzemesiyle arsa üzerinde bağımsız bölümler yapıp bir bina meydana getirmesini talep ederek yaptıkları sözleşmeye denir. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi ve gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi karma bir sözleşmedir.

Bu tip sözleşmelerin inşaat hukuku avukatı ile yapılmasında fayda var. Yardım alınmadan hazırlanan sözleşmelerde inşaat evresinde birçok mağduriyet yaşanmakta ve sayısız davalar açılmaktadır. Bundan dolayı inşaat sözleşmeleri arsa payı karşılığında yapıldığında uzman kişilerden yardım alınarak hazırlanmalı ve ayrıntılı düzenlemeler yapılmalıdır. Sözleşmenin feshi, tazminat davası, uyarlama davaları gibi sözleşmeden kaynaklanan tüm sıkıntıları işinde uzman avukatla çözmek gerekir.

İzale-i Şuyu Davaları

Birden fazla ortağı bulunan taşınır ve taşınmaz mallardaki ortaklığı bitirmek amacıyla açılan davalardır. Davalar taşınmazın bulunduğu yerde ki Sulh hukuk mahkemelerinde açılır. Genellikle uzun bir süreç gerektiren davalardır. Satış yoluyla ve taksim edilerek ortaklığın giderilmesi gibi şeklinde açılmaktadır.

Gayrimenkul hukuk davaları birçok hukukun kapsam alanına girmektedir. Taşınmazın, açılacak dava türleri hukuk dallarının uzmanlık alanlarına girmektedirler. Tüm gayrimenkul davalar ile ilgili tüm davalara işinde uzman avukatlardan yardım alınması gerekir.
Yasal Yardıma mı İhtiyacınız var? Hemen Bize Yazın!